Energieffektiv satsning på Krämaren

Energieffektiv satsning på Krämaren

Reducerade energianvändningen med 30 procent.

I hjärtat av Örebro har köpcentrumet Krämaren genomgått en förvandling. Från att ha varit en stor energiförbrukare med en årlig elförbrukning på 1 000 000 kWh, har köpcentrumet nu reducerat sin energianvändning med hela 30 procent.

Projektet, som startade under våren 2022, stod inför utmaningen att omvandla en klassisk citygalleria från en energislukare till en modell för moderna energi- och ventilationslösningar. För detta behövdes en smart behovsreglering. Genom att centralisera frånluften och installera avancerade fläktväggar, som ersättning till gamla remfläktar, lyckades man skapa ett system som inte bara är mer energieffektivt utan också bidrar till en bättre shoppingupplevelse för besökarna.

– Grundtanken var att bygga ett system som kan regleras beroende på belastningen i köpcentrumet. Detta innovativa tänk har resulterat i en betydande minskning av energiförbrukningen och en förbättring av inomhusklimatet, säger Robert Eriksson som är servicechef hos medlemsföretaget som utfört ventilationsjobbet.

Utöver medlemsbolaget har fastighetsägaren Alecta Fastigheter, förvaltaren Newsec och energikonsultbolaget SCEA drivit projektet.

RESULTAT FÖR KRÄMAREN

Minskad energiförbrukning totalt med 30 procent.

Minskad elförbrukning med 30 procent.

Minskad kylförbrukning med 50 procent.

Minskad fjärrvärme med 15 procent..

Bättre inomhusklimat och därmed bättre shoppingupplevelse för besökarna.

fler case

80 MWh/år

energibesparing

CASE

20%

Minskad el-
användning

CASE

70%

Besparad
energi

CASE

Meny