Operationsavdelning halverade tryckfall

Operations-
avdelning halverade tryckfall

Minskade elenergianvändningen med 20 procent

En luftinjustering var vad som krävdes för att operationsavdelningen på Karlskoga lasarett skulle minska sin elenergianvändning för ventilationen med 20 procent. Detta efter att en servicetekniker upptäckt obalans och höga tryckfall.

Det började med att ett installatörsföretag kontaktades för att ta reda på vad som låg bakom upplevelsen av dålig luft på avdelningen. Snart hade en servicetekniker upptäckt obalans i luftflödet i form av för låga flöden och samtidigt höga och ojämna tryck i kanalsystemen.

Åtgärden blev ny luftinjustering, där luftflödena mättes in och automatiken ställdes in på rätt värden. Hela anläggningen genomgick en funktionskontroll och alltsammans resulterade i att luftflödena ökade.

– Vi är jättenöjda. Vi märker stor skillnad på luftkvaliteten i byggnaden. Det har helt enkelt varit ett kanonprojekt, sammanfattar Åke Eriksson, projektledare för VVS inom Region Örebro län.

RESULTAT FÖR OPERATIONSAVDELNINGEN, KARLSKOGA LASARETT

Luftflödena ökade med cirka 2 000 l/s

Trycken sjönk med cirka 250 Pa

Fläktenergin minskade med cirka 20 procent

Totalt minskade elenergianvändningen med 20 procent och tryckfallet med 50 procent

fler case

80 MWh/år

energibesparing

CASE

20%

Minskad el-
användning

CASE

70%

Besparad
energi

CASE

Meny