Anrik skola fick 70 procents energibesparing med smart ventilationslösning

Anrik skola fick 70 procents energibesparing med smart ventilationslösning

70 procents energibesparing och ett inomhusklimat värdig en skola för både personal och elever

Katedralskolan i Linköping är Sveriges fjärde största gymnasieskola med anor från 1600-talet. Men ventilationen var bristfällig sett till de 1200 eleverna, och 2020–2021 installerades en smart lösning för behovsstyrt inomhusklimat.

Det var Linköpings kommuns fastighetsbolag som drev igenom en renovering med fokus på ventilationen. Luften i Katedralskolan var helt enkelt otillräcklig för antalet elever. Utmaningen med investeringen var hänsynen till att skolan är K-märkt. Vilket bland annat innebar att fasaden inte fick påverkas, och att ytor med schakt och förändrade takhöjder skulle minimeras.

Installatörsföretaget levererade ett inomhusklimatsystem som installerades med respekt för K-märkningen med fler men mindre ventilationsaggregat och synligt monterade och målade kanaler – allt för att de skulle smälta in så bra som möjligt.

Det behovsstyrda inomhusklimatsystemet säkerställer och anpassar inomhusklimatet i klassrummen till exakt den nivå som behövs.

– En stor energibesparing görs eftersom systemet enbart ventilerar när klassrummen används. Vi fick en väsentlig energibesparing och ett inomhusklimat värdig en skola med så mycket elever och personal, säger Peter Olsson, från Lejonfastigheter, Linköpings kommuns fastighetsbolag, som var engagerad i projektet.

RESULTAT FÖR KATEDRALSKOLAN

20 procent lägre ventilationsflöde tack vare behovsstyrning

46 procent besparing av fläktenergi

78 procent energibesparing för uppvärmning

Totalt 70 procent i energibesparing, vilket motsvarar 445 MWh per år

fler case

80 MWh/år

energibesparing

CASE

20%

Minskad el-
användning

CASE

70%

Besparad
energi

CASE

Meny