Emilshus bytte ventilationsaggregat

Emilshus bytte ventilations- aggregat

Minskad energianvändning på 85 MWh/år

Det småländska fastighetsbolaget Emilshus passade på att byta ventilationsaggregatet när de ändå stod inför lokalanpassningar. Investeringen för den 1 700 kvadratmeter stora kontorsfastigheten i Växjö innebar en energibesparing på 85 000 kWh/år.

När en ny hyresgäst skulle flytta in behövde Emilshus göra vissa anpassningar för att matcha kundens behov och önskemål. Ett läge som gjort för att se över fastighetens ventilationssystem i stort och genomföra energibesparande åtgärder.

Det tog endast tre dagar att byta ventilationsaggregatet inklusive kylaggregat som nu är integrerat. Paybacktiden ligger på cirka fem år, vilket gör den till en väldigt lönsam investering.

Dessutom ökar energibesparingen driftnettot för fastigheten, vilket innebär ett den stiger i värde. Lokalerna blir också mer attraktiva att hyra och arbeta i, tack vara det förbättrade inomhusklimatet. Att investeringen dessutom stärker fastighetsägarens varumärke som hållbart och ansvarstagande behövs knappast sägas.

– Från vår sida är uppgraderingen både en ekonomisk och grön investering, samtidigt som hyresgästen får ett behagligare inomhusklimat med jämnare flöden utan brus och buller, konstaterar Marcus Arhov, teknisk förvaltare på Emilshus.

Resultat för Emilshus

Ventilationsaggregatets värmeåtervinning ökade från cirka 40 procent till 80 procent.

SFPv-värdet för fläktarna halverades från 3 till 1,5 kW/m3/s.

Ventilationsaggregatets energianvändning sänktes från 113 000
till 28 000 kWh per år.

Energibesparing

* Besparing motsvarar 50 kWh/m2/år

Värmeåtervinning
fler case

80 MWh/år

energibesparing

CASE

20%

Minskad el-
användning

CASE

70%

Besparad
energi

CASE

Meny