BYTE AV FLÄKTMOTORER
Är de effektiva?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Hög förbrukning av fastighetsel.

Hur gör man?
Byt från AC- till EC-motorer. Kontakta din installatör.