ANPASSA VENTILATION EFTER BEHOV
Har du behovsstyrning av ventilationen?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Begränsad eller ojämn användning av lokalerna.

Hur gör man?
Kartlägg hur lokalerna används för att skapa ett underlag för åtgärd. Kontakta din installatör.