INSTALLATION AV
VÄRMEÅTERVINNING (FTX)
Har du värmeåtervinning och är den effektiv?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Höga uppvärmningskostnader.

Hur gör man?
Kontakta din installatör för installation eller utbyte till effektivare värmeåtervinning.