BYTE AV FLÄKTAR
Har du effektiva fläktar?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Ljudproblem, hög förbrukning av fastighetsel.

Hur gör man?
Kontakta din installatör. I samband med fläktbyte kan även andra åtgärder göras.