KONTROLL AV TILLUFTTEMPERATUR OCH EVENTUELL SÄNKNING AV TEMPERATUREN PÅ LUFTEN TILL RUMMEN
Har det gjorts?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Komfortproblem, höga värmekostnader.

Hur gör man?
Kontakta installatör och serviceföretag, för att säkerställa att det inte blir dragproblem.