LUFTFLÖDESKONTROLL
Har kontroll och optimering gjorts?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Inneklimatproblem, höga driftskostnader, ojämn belastning av lokalerna.

Hur gör man?
Mät och justera flöden, komplettera eventuellt med tryck/ flödesreglering. Kontakta injusterare/installatör.