ENERGIEFFEKTIVA FILTER 
Har det bytts till energieffektivare filter? 

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Oförändrade höga driftskostnader över tid. 

Hur gör man?
Kontrollera filtrernas energiklassificering (A+ är bäst) och kontakta driftspersonal/installatör.