DRIFTTIDER
Är de anpassade efter aktuell verksamhet?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Klagomål, höga driftskostnader.

Hur gör man?
Kartlägg verksamheten, kontakta installatör.