TÄTARE FILTERBYTEN 
Har det skett tätare byten av filter?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter.

Hur gör man?
Kontakta driftspersonal/installatör.