RENGÖRING
Är kanalsystem, fläktaggregat, växlare, batterier, don och luftintag rengjorda?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
För låga luftflöden, ökade tryckfall.

Hur gör man?
Kontakta driftspersonal/installatör.