EFFEKTIVARE LUFTUTBYTE I RUMMEN
Är det undersökt om luftutbytet i rummen är effektivt?

Hur vet man att man ska vidta åtgärden?
Stora lokaler med varierande belastning, klagomål på inneklimatet.

Hur gör man?
Kontakta din installatör/tekniskt sakkunnig inom ventilation.