VISSTE DU ATT MINIMIKRAV
på minsta frånluftsflöde för toalett­rum på arbetsplats är 15 l/s per toalett.