VISSTE DU ATT MINIMIKRAV
på minsta uteluftsflöde för ­matutrymme är 5 l/s och m2 golvarea.