VISSTE DU ATT MINIMIKRAV
på minsta frånluftsflöde för personalduschutrymme är 15 l/s och dusch. Om duschrummet saknar fönster är det lämpligt med forcering till 30 l/s och dusch.