VISSTE DU ATT MINIMIKRAV
på minsta frånluftsflöde för städutrymme är 3 l/s och m2 golvarea, dock lägst 15 l/s.