VISSTE DU ATT
om det sommartid är 26 grader varmt inne eller mer i någon vecka, bör det termiska ­klimatet undersökas närmare och arbets­givaren bör se vad som kan åtgärdas för att sänka temperaturen för att öka komforten för arbetstagarna. Oftast behöver arbets­givaren kontakta fastighetsägaren.