VISSTE DU ATT
luften ska tillföras på ett sådant sätt att drag inte uppstår.

Vid stillasittande arbete bör lufthastigheten i vistelsezonen vara lägre än 0,15 m/s. Högre lufthastigheter kan accepteras vid rörligt arbete eller vid högre lufttemperaturer.