VISSTE DU ATT MINIMIKRAV 
på minsta uteluftsflöde för arbetsplats, klassrum och förskola är 7 l/s och person + 0,35 l/s m2 golvarea. 

7 l/s och person gäller vid stillasittande arbete. Vid högre aktivitet kan flödet behöva ökas. 

Tillägget 0,35 l/m2 förutsätter att byggnadsmaterial och inredning är valda för att minimera avgivningen av luftföroreningar. Om inte behöver luftflödet ökas.