VISSTE DU ATT 
arbetsgivaren ska se till att ventilationssystem, och tillhörande kontrollsystem, kontrolleras och underhålls regelbundet. 

Kravet på kontroll anses uppfyllt om byggnaden omfattas av krav på OVK och arbetsgivaren försäkrat sig om att OVK:n utförts inom avsedd tid och har tillgång till dokumentationen.