VISSTE DU ATT
tilluften till arbetsplatser inomhus ska vara så fri från luftföroreningar att den inte ger upphov till hälsorisker. Uteluftsintag ska placeras där halten av föroreningar är låg och där lufttemperaturen är lämplig.

Tips:
Ta hjälp av rekommendationen ”Val av filter – Eurovent 4/23”.