BYTE AV FLÄKTMOTORER
Är de effektiva?

Hur mycket kan man spara?
5–20 % av elenergi till fläktarna.