ANPASSA VENTILATION EFTER BEHOV
Har du behovsstyrning av ventilationen?

Hur mycket kan man spara?
10–80 %.