INSTALLATION AV VÄRMEÅTERVINNING (FTX)
Har du värmeåtervinning och är den effektiv?

Hur mycket kan man spara?
50–85 % av energin för uppvärmning av tilluften.