BYTE AV FLÄKTAR
Har du effektiva fläktar?

Hur mycket kan man spara?
10–60 % av elenergi till fläktarna.