ISOLERING AV KANALER
Är det isolerat där det behövs?

Hur mycket kan man spara?
Upp till 80 % beroende på luftläckage.