UTNYTTJA GRATISKYLA MED KALL NATTLUFT
Har det undersökts om det går att utnyttja gratiskyla?

Hur mycket kan man spara?
10–50 % av energibehov för kylning.