KONTROLL AV TILLUFTTEMPERATUR OCH EVENTUELL SÄNKNING AV TEMPERATUREN PÅ LUFTEN TILL RUMMEN
Har det gjorts?

Hur mycket kan man spara?
10–30 % av uppvärmningsenergin för tilluften.