LUFTFLÖDESKONTROLL 
Har kontroll och optimering av luftflöden gjorts? 

Hur mycket kan man spara?
10–30 %.