ENERGIEFFEKTIVA FILTER 
Har det bytts till energieffektivare filter? 

Hur mycket kan man spara?
Cirka 10–45 %.