DRIFTTIDER
Är de anpassade efter aktuell verksamhet?

Hur mycket kan man spara på tidsstyrning av fläktar?
10–80 % av elenergin för fläktar och uppvärmning av tilluften.