RENGÖRING
Är kanalsystem, fläktaggregat, växlare, batterier, don och luftintag rengjorda?

Hur mycket kan man spara?
5–10 %