EFFEKTIVARE
LUFTUTBYTE I RUMMEN
Är det undersökt om luftutbytet i rummen är effektiv?

Hur mycket kan man spara?
10–50 % av el- och uppvärmningsenergin.