VISSTE DU ATT
gå från ett högt SFPv tal till ett lägre ger
• lägre elanvändning till fläktar
• bättre värmeåtervinning
• lägre topp- och anslutningseffekter för el och värme
• lägre ljudnivåer
• högre fastighetsvärde