VISSTE DU ATT
ett optimerat ventilationssystem:
• minskar energianvändningen
• minskar driftskostnaderna
• höjer fastighetsvärdet
• påverkar klimatomställningen positivt
• ger bättre inomhusluft och hälsa
• ger bättre förutsättningar till finansiering via gröna lån i och med taxonomins fokus på hållbarhet