VISSTE DU ATT
28 TWh och 11 miljoner ton koldioxid kan sparas inom EU varje år på effektivare fläktar. Det motsvarar energianvändningen i åtta miljoner hem.