VISSTE DU ATT
600 GWh kan sparas årligen om ­ventilationskanaler uppgraderas till tätare varianter med mindre läckage.