VISSTE DU ATT
långa tider över +24°C under icke upp­värmningssäsong försämrar produktiviteten med 5 till 10 %. Produktiviteten påverkas framförallt negativt av höga temperaturer särskilt över 26°C.