OTILLRÄCKLIG VENTILATION FÖR INTE BORT LUKTER 
33 % av Sveriges vuxna befolkning upplever besvär av dofter och kemikalier. Dessutom får 6 % av den vuxna befolkningen och 1 % av alla tonåringar besvär i luftvägarna av dofter och kemikalier (sensorisk hyperreaktivitet SHR). 

Tips: 
Säkerställ att luftflödena inte blir för låga.