VISSTE DU ATT 
i lokaler där det vistas mycket människor kan CO2-halten bli för hög. Om CO2-halten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1000 ppm, bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande. 

Tips: 
Det är enkelt att testa med en mätare. Kontakta företag som säljer mätinstrument.