SE TILL ATT 
din fastighet har en god och energieffektiv ventilation. 

Resultat: 
Högre chans att attrahera hyresgäster, vilket kan öka intäkterna.