VISSTE DU ATT
tilluftsfiltret ska fånga upp både stora och små partiklar som kan vara skadliga. Även större partiklar kan ge besvär, exempelvis damm och pollen som många är allergiska mot.

Tips:
Byt gärna filter två gånger per år, minst en gång per år. Byt ofta om det är mycket partiklar i utomhusluften.