VISSTE DU ATT
om koldioxidhalten eller temperaturen är hög, kan det bero på att den tillförda luften utnyttjas dåligt.

Du kan ha en ”kortslutning”, vilket innebär att en stor del av den tillförda tilluften går direkt ut med från luften utan att komma rummet tillgodo. Luftutbytes­effektiviteten blir då för låg.